Giác Linh  Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN.
Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Huyền Quang
Thông Điệp của
Đức Đệ Ngũ Tăng Thống
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ
Web site designed & hosted by Chùa Như Lai © 2009
Điếu Văn của Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN kính dâng
Giác linh Đức Phó Tăng Thống tân viên tịch
VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
     Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Colorado        
Chùa Như Lai
Tuyển mộ nam nữ tu sinh

THƯ MỜI
LỄ KỶ NIỆM PHẬT THÀNH ĐẠO
LỄ PHÁT NGUYỆN TÂN BAN VP II VHĐ VÀ GHPGVNTNHN-HK
HỘI THẢO HIỆN TÌNH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Chủ Nhật, ngày 19 tháng 1 năm 2014
FIESTA HALL, Santa Clara County Fairground
Gate C 344 Tully Rd, San Jose, CA 95111
Ngày 01 tháng 01 năm 2014
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ vừa ký 5 Quyết định bổ nhiệm thành phần nhân sự Viện Hóa Đạo, Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, và Chánh Thư ký Viện Tăng Thống
Kính báo đến quý vị Trang Nhà (ChùaNhưLai.com)
Ngưng hoạt động vì lý do kỷ thuật


Chủ nhật ngày 19.1.2014
Đạo từ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và Thư Khánh Chúc của Hòa thượng Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt gửi đến Lễ Phát nguyện và Hội luận về Hiện tình Phật giáo tổ chức tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ, ngày chủ nhật 19.1.2014